Hudba je jedním z nejlepších prostředků k probuzení citů.Christoph Willibald Gluck
Hudba je zjavení vyššího rozumu a moudrostiLudwig van Beethoven
Hudba je univerzální řeč lidstva.Henry Wadsworth Longfellow

Teátro Neline je jediným divadelným súborom na Slovensku, ktorý sa programovo venuje i dramatizácii diel vážnej hudby, ktorými chce priblížiť detskému divákovi vrcholné diela hudobnej literatúry.

Inscenovaním hudobných diel sprístupňuje detskému publiku abstraktnosť hudby. V spolupráci so Slovenskou filharmóniou pripravilo niekoľko dramatizácií hudobných diel. Opodstatnenosť týchto projektov podčiarkuje veľký úspech u detského diváka. Kombinácia hudby a bábok bol a stále je ojedinelé spojenie, ktoré zaznamenalo vynikajúce ohlasy ako u detí, tak aj u rodičov. Bábkový obraz napomáha deťom lepšie vnímať a pochopiť krásu hudby, prečítať dej skladby. Cez príbeh rozprávky sa deti ľahšie orientujú v hudbe a naučia sa chápať jej prúdenie.

Vytvoriť obrazy na hudbu je cesta ako otvoriť dvere do sveta hudby starých majstrov pre dnešného mladého diváka.

Takéto dramatické stvárnenie hudobnej skladby zároveň prináša nóvum medzi súčasné žánre detského divadla. Rovnocenné pôsobenie hudby a obrazu umocnia umelecký zážitok z predstavenia.

Teátro Neline svojou doterajšou činnosťou dokázalo, že svoju tvorbu chápe v hľadaní nových inscenačných postupov.

Claude DebussySKRINKA HRAČIEK
Claudio Monteverdi - Allesandro StriggioORFEUS
Franc SchubertROSAMUNDA
Jozef SukROZPRÁVKA
N.A.Rimskij-KorsakovŠEHEREZÁDA
N.A.Rimskij-KorsakovNEVIDITEĽNÉ MESTEČKO KITEŽI